Innovaatio

Innovaatio

Innovaatio

Innovaatiot ja osaamisen kehittäminen
Yrittäjyys ja yhteistyö
Elinvoima ja Ekosysteemit

Palvelut

Lantern toteuttaa asiakkailleen hankkeita, jotka edistävät innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista.

Lantern pähkinänkuoressa

Innovaatiot syntyvät osaamisesta ja yhteistyöstä

Innovaatiot
Innovoinnissa on kyse yrittäjähenkisten tukevaisuuden tekijöiden luovasta yhteistyöstä, jossa yhdistetään

 • Faktaa & visiota
 • Tiedettä & käytäntöä
 • Erilaisia näkökulmia ja osaamisia

 • Toimiva innovaatioekosysteemi tarvitsee laajan kattauksen erilaisia osaajia verkostoineen, tarkoituksenmukaiset toimintatavat ja kehittämisestä tukevan infrastruktuurin.
  Lanternin visio
  Lantern on tieteen ja käytännön rajapinnassa toimiva innovaatioekosysteemien ja vuorovaikutuksen kehittämisen kumppani, joka

 • Vahvistaa yritysten ja tiedeyhteisön yhteistyötä
 • Kehittää innovaatioekosysteemeitä ja niiden toimintatapoja
 • Edistää jatkuvaa oppimista, uusien konseptien kehittämistä ja pilotointia

 • Työskentelemme yhdessä johtoryhmien, kehittämisen vastuuhenkilöiden ja innovaattoreiden kanssa. Pyrimme työllämme vahvistamaan strategian ja toiminnan välistä yhteyttä. Kehitämme verkostoja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat innovaatioiden kehittämistä ja synnyttävät uutta liiketoimintaa sekä vahvistavat osaamispohjaa.
  Lanternin tarjoamat projektityypit
 • Alueellisen elinvoiman kehittämisstrategiat – Laaja-alainen
  • Trendit – mahdollisuudet/haasteet vs. osaamispohja
  • Painopistealueet ja toimintatavat
  • Toimenpideohjelmat
 • Innovaatioekosysteemien toimintatapojen kehittäminen – Yleensä fokusoitu
  • Strategia ja vuorovaikutustoiminta
  • Sidosryhmätoiminta, match-making ja opportunity development
  • Innovaatiotoimintaympäristöt ja pilotit
  • Kaupallistaminen ja soveltaminen/käyttöönotto (deployment)
 • Alueellisen osaamispohjan ja jatkuvan oppimisen kehittämisohjelmat – Yleensä laaja-alainen
  • Osaamispohja vs. haastealueet
  • Kehittämissuunnitelma
 • Kumppanuusohjelmat – Yleensä spesifinen
  • Vaikuttavuus
  • Innovaatiot ja kaupallistaminen
  • Soveltaminen ja käyttöönotto
  Previous slide
  Next slide

  Profiili

  Seppo Laukkanen

  Lantern Oy

  Johtamiskokemus

 • Yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä
 • Innovaatioekosysteemien kehittämisestä
 • Innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen globaalille markkinalle
 • Laajojen liiketoimintaa kehittävien toimintojen läpivienti maailmanlaajuisessa mittakaavassa
 • Koulutus

 • Kauppatieteiden tohtori, Hanken
 • Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen korkeakoulu
 • Advanced management program, INSEAD, Ranska
 • Osaamisalueet

 • Innovaatioekosysteemit ja yhteistyö: Merkittävä kontribuutio innovaatioekosysteemien kehittämiseen Suomessa. Laaja käytännön kokemus akateemisen ja yritysmaailman välisestä yhteistyöstä.
 • Innovaatioiden johtaminen: Kattava käytännön kokemus innovaatioiden johtamisesta, sekä viimeisin akateeminen ymmärrys aiheesta. Väitöskirja innovaatiotoiminnasta ja sen johtamisesta.
 • Innovaatiotoiminnan johtaminen yliopistossa: Käytännön kokemus yrittäjyyden ja kumppanuuksien johtamisesta Aalto yliopistossa.
 • Menestyksekkäiden tiimien ja verkostojen johtaminen: Monipuolinen kokemus organisaatiorajat ylittävien ja monikulttuuristen tiimien ja verkostojen johtamisesta.
 • Yrittäjyys: Monipuolinen käytännön kokemus yrittäjyydestä niin globaaleissa suuryrityksissä kuin start-upeissakin. Väitöskirja tarkasteli yrittäjyyttä globaalissa suuryrityksessä.
 • Globaalin tuoteportfolion johtaminen: Nokian globaalin matkapuhelin tuoteportfolion johtaminen ja tuotemarkkinointi
 • Uusien liiketoimintojen luominen: Täysin uudenlaisen tuotekategorian (älypuhelimet) tuotekehityksen johtaminen ja markkinoille tuomisen johtaminen.
 • Yhteistyö ja business-to-business markkinointi: B-to-B markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtaminen globaalisti.

 • .

  Lanternin tarina

  Lantern Oy on vuonna 2008 perustettu innovaatioekosysteemien ja kumppannuus- ohjelmien kehittämiseen erikoistunut konsultointiyhtiö. Yhtiön toteuttamat hankkeet keskittyvät

  • Elinkeinoelämän sekä alueellisen innovaatiotoiminnan ja osaamispohjan kehittämiseen
  • Innovaatioeksysteemien toimintatapojen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen
  • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseen ekosysteemeissä
  • Kumppanuusohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen

  Hankkeet toteutetaan läheisessä yhteistyössä asiakasorganisaation johdon ja johdon nimeämien kehittämisestä vastaavien henkilöiden kanssa.

  .

  Vastuukonsulttina hankkeissa toimii Lantern Oy:n toimitusjohtaja (KTT, DI) Seppo Laukkanen, joka omaa monipuolisen kansainvälisen kokemustaustan kumppanuuksien, liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan johtamisesta:

  • Kahdenkymmenen Nokia vuotensa aikana Laukkanen kehitti Nokian ja sen kumppaneiden liiketoimintaa mm. johtamalla Nokian maailmanlaajuista tuote- ja teknologiamarkkinointia sekä siihen liittyvää liiketoiminnan kehittämistä

  • Aalto-yliopiston avustavana vararehtorina Laukkanen vastasi kumppanuuksista ja innovointia ja yrittäjyyttä edistävien toimintojen kehittämisestä.

  • Lantern Oy:n lukuun tekemässään konsultoinnissa Laukkanen on erikoistunut kumppanuuksien ja ekosysteemien kehittämiseen sekä osaamiseen pohjautuvaan arvonluontiin

  .

  Ota Yhteyttä

  Visio

  •  Innovaatiot syntyvät eri osaamistaustaisten toimijoiden vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä
  • Lantern on tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän rajapinnassa toimiva innovaatio- ekosysteemien ja vuorovaikutuksen kehittämisen kumppani
  •  Lantern edistää tieteen vaikuttavuutta, vahvistaa alueellista elinvoimaa ja tuottaa taloudellista lisäarvoa

  Palvelut

  • Alueellisen elinvoiman kehittämisstrategiat
  • Innovaatioekosysteemien ja toimintatapojen kehittäminen
   • Strategia ja vuorovaikutustoiminta
   • Sidosryhmätoiminta ja match-making
   • Innovaatiotoimintaympäristöt ja pilotit
   • Kaupallistaminen ja soveltaminen 
  • Alueellisen osaamispohjan ja jatkuvan oppimisen kehittämisohjelmat
  • Kumppanuusohjelmat

  Toimintatapa

  • Ketterä ja osallistava
  • Hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia
   • Jäsentää selkeillä ja havainnollisilla viitekehyksillä
  • Toimii yhdessä asiakasorganisaatioiden johtoryhmien, avainhenkilöiden ja innovaattoreiden kanssa
   • Hankkeissa hyödynnetään asiakkaan erityisosaamista aihealueesta ja Lanternin innovaatiojohtamisen osaamista
  • Ratkaisut luodaan yhdessä, jolloin myös käyttöönotto on jouhevaa
  • Vahvistaa strategian ja toiminnan välistä yhteyttä

  Toimenpidesuositus digitaalisten terveyspalveluiden ekosysteemin kehittämiseksi: Nykytila-analyysin ja strategisen tahtotilan pohjalta laadittu suositus ekosysteemin painopistealueista ja toiminta- tavoista painopistealueilla

  Laaja elinkeinoelämän kehittämisen strategiatyö sekä siihen liittyvä innvaatioekosysteemin kehittämissuunnitelma: Elinkeinoelämän kehittämisen strategisen toimenpideohjelman valmistelu sidosryhmiä laajasti osallistavalla prosessilla.

  Alueellisen innovaatioekosysteemin väliarvio ja toimenpideohjelma uudelle rahoituskaudelle.

  Suositus kansallisen innovaatio-ohjelman liiketoiminnan kehittämisen toimintatavoista ja prosesseista.

  Osallistava pitkäntähtäimen strategiatyö tulevaisuudessa tarvittavien osaamisten varmistamiseksi.

  Vaikuttavuusohjelmien määrittely, prospektointi, kumppaneiden hankkiminen ja kumppanuuksista neuvotteleminen.

  Suositus 5G-pilotointiympäristöjen kehittämiseksi: Kuvaus 5G teknologian synnyttämistä palvelukonsepteista ja liiketoimita- mahdollisuuksista sekä niiden aikataulusta. Tältä pohjalta suositus eri aihealueiden pilotointijärjestelyistä ekosysteemin kehittämiseksi.

  Tutkimuspainotteinen hanke, jossa luotiin laadulliseen tutkimukseen pohjautuva viitekehys innovaatioekosysteemin johtamiseksi. Erityisesti otettiin kantaa oma-aloitteisen ja yrittäjämäisen toiminnan johtamisen käytänteisiin ekosysteemin kehityksen eri vaiheissa.

  Analyysi ja suositus edistyksellisen yliopiston jatkuvaa oppimista edistävien toimintojen painotuksista, toimintatavoista ja organisoitumisesta.

  Innovaatioekosysteeminäkökulma monialaisen yliopiston kampuskehittämisessä: Erityisen tarkastelun kohteena olivat innovaatiotoimintatavat eri painopistealueilla ja niitä tukevat toimintaympristöt. Hankeessa syntyi yleistettävissä oleva viitekehys innovaatiotoiminnan painotuksista ja toimintatavoista eri tyyppisillä aihealueilla.